Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik Spółka z o.o. działa na terenie gminy Kórnik i specjalizuje się w szerokim wachlarzu usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie zimowe dróg, utrzymanie czystości i porządku dróg, placów i chodników, prowadzenie szaletu miejskiego, utrzymanie ulic, parkingów i targowisk, nadzorowanie fontann w Gminie Kórnik, zaopatrywanie ludności i przemysłu w wodę pitną, eksploatacja, konserwacja i renowacja urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych, zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami i budowlami, działalność handlowa, działalność inwestycyjna i remontowa, projektowanie, wykonanie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni, obsługa przystanków autobusowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy oraz instytucje z Gminy Kórnik.