Kontakt

DANE SPÓŁKI

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.

ul. Poznańska 71c
62-035 Kórnik

NIP 785-10-04-711
REGON 630283964

Konto PKO BP

77 1020 4160 0000 2102 0056 5275

SEKRETARIAT

tel. +48 618 170 272
wodkom@wodkom.pl

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje mogą Państwo składać:
1) na adres e-mail wodkom@wodkom.pl,
2) pisemnie na adres siedziby spółki,
3) osobiście w siedzibie spółki,
4) telefonicznie.
Odpowiedzi na reklamację pisemną spółka udzieli w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, w szczególnych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 30 dni.

WODA

STAN WODOMIERZA, ZAWARCIE I ZMIANA UMOWY
O DOSTARCZANIE WODY:

awaria@wodkom.pl
tel. +48 509 050 459
WNIOSKI DOT. PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ:

wodkom@wodkom.p

 

BUDYNKI KOMUNALNE

budynki@wodkom.pl
tel. +48 61 8170 272
 

USŁUGI KOMUNALNE

zlecenia@wodkom.pl
tel. +48 61 8170 272
 

AWARIA WODOCIĄGÓW

tel. +48 602 319 756
 
 
Wielkość czcionki
Kontrast