Dokumenty do pobrania

Wykaz

wymaganych dokumentów do odbioru przyłącza wodociągowego

Wykaz

wymaganych dokumentów do odbioru przyłącza wodociągowego
Pobierz

Wykaz

wymaganych dokumentów do odbioru sieci wodociągowej

Wykaz

wymaganych dokumentów do odbioru sieci wodociągowej
Pobierz

Wzór

protokołu zdawczo-odbiorczego

Wzór

protokołu zdawczo-odbiorczego
Pobierz

Wniosek

umowa na budowę sieci wodociągowej

Wniosek

umowa na budowę sieci wodociągowej
Pobierz

Wniosek

Warunki techniczne sieć wodociągowa

Wniosek

Warunki techniczne sieć wodociągowa
Pobierz

Wniosek

o zawarcie umowy firma

Wniosek

o zawarcie umowy firma
Pobierz

Wniosek

o zawarcie umowy osoba fizyczna

Wniosek

o zawarcie umowy osoba fizyczna
Pobierz

Wniosek

Warunki techniczne przyłącze

Wniosek

Warunki techniczne przyłącze
Pobierz

Wniosek

opinia o zapewnieniu dostaw wody

Wniosek

opinia o zapewnieniu dostaw wody
Pobierz

Wniosek

Faktura elektroniczna

Wniosek

Faktura elektroniczna
Pobierz

Wniosek

o wykonanie wyceny budowy przyłącza wodociągowego

Wniosek

o wykonanie wyceny budowy przyłącza wodociągowego
Pobierz

Zgłoszenie zamiaru realizacji

PRZYŁĄCZE

Zgłoszenie zamiaru realizacji

PRZYŁĄCZE
Pobierz

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Pobierz

Cennik Usług

od dnia 01.06.2020

Cennik Usług

od dnia 01.06.2020
Pobierz

Standardy materiałowe dla projektowania sieci kanalizacyjnych

Standardy materiałowe dla projektowania sieci kanalizacyjnych

Plik do pobrania
Pobierz

Uchwała nr XXXIII/460/2021 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 czerwca 2021r

Uchwała nr XXXIII/460/2021 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 czerwca 2021r
Pobierz

Zgłoszenie zamiaru realizacji

SIEĆ

Zgłoszenie zamiaru realizacji

SIEĆ
Pobierz

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Pobierz

Cennik Usług

od dnia 01.11.2015

Cennik Usług

od dnia 01.11.2015
Pobierz

Warunki techniczne wykonania przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi

Warunki techniczne wykonania przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi

Plik do pobrania
Pobierz

Plan zamówień publicznych

w 2021 roku

Plan zamówień publicznych

w 2021 roku
Pobierz

Uchwała nr LXV/966/2024 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 28 lutego 2024r.

Uchwała nr LXV/966/2024 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 28 lutego 2024r.
Pobierz

Badania

wody dla miejscowości: Kromolice, Celestynowo, Pierzchno

Badania

wody dla miejscowości: Kromolice, Celestynowo, Pierzchno
Pobierz

Cennik Usług

od dnia 02.01.2020

Cennik Usług

od dnia 02.01.2020
Pobierz

Taryfa

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfa

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Pobierz

Ustawa

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Pobierz

Badania

wody dla miejscowości: Runowo, Szczodrzykowo

Badania

wody dla miejscowości: Runowo, Szczodrzykowo
Pobierz

Cennik Usług

od dnia 15.06.2023

Cennik Usług

od dnia 15.06.2023
Pobierz

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Pobierz

Badania

wody dla miejscowości: Czmoń, Czmoniec, Radzewo, Trzykolne Młyny

Badania

wody dla miejscowości: Czmoń, Czmoniec, Radzewo, Trzykolne Młyny
Pobierz

Projektowanie, wykonawstwo sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy

Wymagania ogólne

Projektowanie, wykonawstwo sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy

Plik do pobrania
Pobierz
Wielkość czcionki
Kontrast