O Nas

Spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK z siedzibą w Kórniku przy ulicy Poznańskiej 71 C jest spółką kapitałową prawa handlowego założoną przez Miasto i Gminę Kórnik zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000006806; NIP: 785-10-04-711; Regon: 630283964; Kapitał zakładowy w wysokości 3 044 000,00 PLN; 6088 udziałów; 100% Gmina Kórnik

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy NRB: 31 9076 0008 2001 0000 0938 0001

Tel.: 0618-170-272; e-mail: wodkom@wodkom.pl

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

Zaopatrzenie ludności w wodę.

Spółka z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie Zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Nr: WB2.ET.7031.42.2017 z dnia 22.05.2017 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na dostarczaniu wody na podstawie jej zakupów od przedsiębiorstw wodociągowych z gmin ościennych oraz spółki Jagrol działającej na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Obszarem działalności spółki objętym powyższym zezwoleniem są miejscowości: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

 • Dla obszaru miejscowości: Celestynowo, Kromolice i Pierzchno woda będzie zakupywana od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej, a bezpośrednio ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach, gmina Środa Wielkopolska. Woda do odbiorców jest dostarczana poprzez istniejącą sieć przesyłową i rozdzielczą oraz przyłącza do nieruchomości. Infrastruktura sieciowa jest własnością Miasta i Gminy Kórnik. Przyłącza do nieruchomości są własnością odbiorców wody.
 • Dla obszaru miejscowości : Czmoń, Czmoniec, Radzewo i Trzykolne Młyny działalność jest prowadzona w oparciu o zakup wody od Śremskich Wodociągów Spółka z o.o. w Śremie, a bezpośrednio dostarczana ze Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie i Śremie gmina Śrem. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się przy wykorzystaniu sieci wodociągowych przesyłowych i rozdzielczych będących własnością Miasta i Gminy Kórnik. Przyłącza są własnością Miasta i Gminy Kórnik w granicach dróg, natomiast w granicach prywatnych nieruchomości własnością odbiorców wody.
 • Dla obszaru miejscowości: Runowo i Szczodrzykowo działalność opiera się na zakupie wody od Jagrol Spółka z o.o. z siedzibą w Pierzchnie i wykorzystaniu infrastruktury sieciowej będącą własnością Miasta i Gminy Kórnik. Przyłącza do nieruchomości są własnością odbiorców wody.

USŁUGI WODOCIĄGOWE

 • Zajmujemy się eksploatacją, serwisem i przeglądami całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Usuwamy awarie sieci wodno-kanalizacyjnych, a nasze pogotowie techniczne działa całą dobę. Dokonujemy okresowych wymian wodomierzy (łącznie z dostawą). Posiadamy sprzęt do wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych.
 • Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych metodami tradycyjnym
 • Podejmujemy nowe wyzwania, wykorzystując najnowsze technologie. Profesjonalnie podchodzimy do każdego projektu. Doskonalimy jakość usług, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem.

Działalność usługowa w obszarze usług komunalnych.

Świadczymy usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych:

 • projektowanie terenów zieleni miejskiej (parki, zieleńce), osiedlowej, ulicznej,
 • zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni,
 • inwentaryzacje terenów zieleni,
 • obsadzanie kwietników sezonowych roślinami jednorocznymi oraz pielęgnacja,
 • nasadzenia drzew i krzewów wg projektu,
 • przesadzania drzew i krzewów,
 • cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów,
 • przycinanie i formowanie żywopłotów,
 • cięcie koron drzew,
 • wycinanie i karczowanie drzew,
 • utrzymanie zieleni w pasie drogowym.

Utrzymanie czystości placów, przystanków komunikacji miejskiej ulic i chodników na terenie miasta i gminy Kórnik przy wykorzystaniu nowoczesnego serwisu technicznego z zapewnieniem wysokich standardów jakości i dbałości o środowisko naturalne.

Zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg które obejmuje usuwanie śliskości na całej szerokości jezdni i zatok, chodników, placów, przejść dla pieszych, przystanków (odśnieżanie, posypywanie – ręczne i mechaniczne), wywożenie śniegu.

Zajmujemy się zarządzaniem i administracją powierzonym zasobem komunalnym Gminy Kórnik obejmującym:

 • zasób mieszkaniowy
 • lokale użytkowe
 • garaż
Wielkość czcionki
Kontrast