O Nas

Spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK z siedzibą w Kórniku przy ulicy Poznańskiej 71 C jest spółką kapitałową prawa handlowego założoną przez Miasto i Gminę Kórnik zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000006806; NIP: 785-10-04-711; Regon: 630283964; Kapitał zakładowy w wysokości 3 044 000,00 PLN; 6088 udziałów; 100% Gmina Kórnik

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy NRB: 31 9076 0008 2001 0000 0938 0001

Tel.: 0618-170-272; e-mail: wodkom@wodkom.pl

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

Zaopatrzenie ludności w wodę.

Spółka z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie Zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Nr: WB2.ET.7031.42.2017 z dnia 22.05.2017 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na dostarczaniu wody na podstawie jej zakupów od przedsiębiorstw wodociągowych z gmin ościennych oraz spółki Jagrol działającej na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Obszarem działalności spółki objętym powyższym zezwoleniem są miejscowości: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

 • Dla obszaru miejscowości: Celestynowo, Kromolice i Pierzchno woda będzie zakupywana od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej, a bezpośrednio ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach, gmina Środa Wielkopolska. Woda do odbiorców jest dostarczana poprzez istniejącą sieć przesyłową i rozdzielczą oraz przyłącza do nieruchomości. Infrastruktura sieciowa jest własnością Miasta i Gminy Kórnik. Przyłącza do nieruchomości są własnością odbiorców wody.
 • Dla obszaru miejscowości : Czmoń, Czmoniec, Radzewo i Trzykolne Młyny działalność jest prowadzona w oparciu o zakup wody od Śremskich Wodociągów Spółka z o.o. w Śremie, a bezpośrednio dostarczana ze Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie i Śremie gmina Śrem. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się przy wykorzystaniu sieci wodociągowych przesyłowych i rozdzielczych będących własnością Miasta i Gminy Kórnik. Przyłącza są własnością Miasta i Gminy Kórnik w granicach dróg, natomiast w granicach prywatnych nieruchomości własnością odbiorców wody.
 • Dla obszaru miejscowości: Runowo i Szczodrzykowo działalność opiera się na zakupie wody od Jagrol Spółka z o.o. z siedzibą w Pierzchnie i wykorzystaniu infrastruktury sieciowej będącą własnością Miasta i Gminy Kórnik. Przyłącza do nieruchomości są własnością odbiorców wody.

USŁUGI WODOCIĄGOWE

 • Zajmujemy się eksploatacją, serwisem i przeglądami całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Usuwamy awarie sieci wodno-kanalizacyjnych, a nasze pogotowie techniczne działa całą dobę. Dokonujemy okresowych wymian wodomierzy (łącznie z dostawą). Posiadamy sprzęt do wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych.
 • Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych metodami tradycyjnym
 • Podejmujemy nowe wyzwania, wykorzystując najnowsze technologie. Profesjonalnie podchodzimy do każdego projektu. Doskonalimy jakość usług, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem.

Działalność usługowa w obszarze usług komunalnych.

Świadczymy usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych:

 • projektowanie terenów zieleni miejskiej (parki, zieleńce), osiedlowej, ulicznej,
 • zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni,
 • inwentaryzacje terenów zieleni,
 • obsadzanie kwietników sezonowych roślinami jednorocznymi oraz pielęgnacja,
 • nasadzenia drzew i krzewów wg projektu,
 • przesadzania drzew i krzewów,
 • cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów,
 • przycinanie i formowanie żywopłotów,
 • cięcie koron drzew,
 • wycinanie i karczowanie drzew,
 • utrzymanie zieleni w pasie drogowym.

Utrzymanie czystości placów, przystanków komunikacji miejskiej ulic i chodników na terenie miasta i gminy Kórnik przy wykorzystaniu nowoczesnego serwisu technicznego z zapewnieniem wysokich standardów jakości i dbałości o środowisko naturalne.

Zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg które obejmuje usuwanie śliskości na całej szerokości jezdni i zatok, chodników, placów, przejść dla pieszych, przystanków (odśnieżanie, posypywanie – ręczne i mechaniczne), wywożenie śniegu.

Zajmujemy się zarządzaniem i administracją powierzonym zasobem komunalnym Gminy Kórnik obejmującym:

 • zasób mieszkaniowy
 • lokale użytkowe
 • garaż
Wielkość czcionki
Kontrast

Szanowni Państwo,  

z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz  pracowników biur, informujemy, że od 14 marca 2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Klienta BĘDZIE  ZAMKNIĘTE.

Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wnioski dostępne są na stronie www.wodkom.pl , prosimy przesyłać na adres kupiecka@wodkom.pl dla naszych Odbiorców wody polecamy EBOK pod adresem ebok.wodkom.pl.

Do Państwa dyspozycji jest również Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerami:

 • woda  tel. 509 157 107
 • nieruchomości komunalne tel. 506 186 540

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na naszej stronie. Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.